ملک های فروش مسکونی

فیلتر
مرتب سازی توسط

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 روز
2 روز

آپارتمان 81 متری

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 روز
3 روز

97 متر آپارتمان با وام یکصد میلیونی

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 روز
4 روز

پیش فروش واحد147متری دربرج

خیابان 44متری امام خمینی 20متری آزادگان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 روز
5 روز

فروش واحدهای150متری

خیابان دهکده کوچه گل مریم

975,000,000 تومان
3 اتاق خواب

پژمان عفاریان مسکن سبحان

975,000,000 تومان
3 اتاق خواب

رضا اسکندری مسکن سبحان

5 روز
5 روز

آپارتمان 84 متری با صد میلیون وام

قریشی شمالی

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 روز
5 روز

فروش واحدهای 120متری

خیابان دهکده کوچه گل مریم

732,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

732,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

6 روز
6 روز

فروش واحد170متری شیک

خیابان دهکده نبش کوچه گل مریم

1,190,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,190,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

آپارتمان 80 متری وکالتی

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

159 متری فروشی لوکس

منظریه فلکه 5 شرقی دهبانی شرقی

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 159 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 159 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

آپارتمان 95 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

490,000,000 تومان
95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

490,000,000 تومان
95 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

فروش واحد165متری شیک وزیبا

کانال غربی خیابان خیام غربی به سمت دهکده

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

فروش ویلای دوبلکس230متر

کانال غربی خیابان نسترن غربی خیابان مسلم ابن عقیل

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 100 متری با 30 میلیون وام

فردیس بلوار کنگرانی خ شیراز

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

78 متری سند دار24 متری غربی

فلکه 5 24 متری غربی

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمن 103 متری قولنامه ای

فردیس شهرک شقایق

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش باغ تالار3000متری فوری

شهریار فردوسیه

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب 3000 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب 3000 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحد147متری شیک

کانال غربی خیابان قریشی شمالی کوچه شقایق شرقی

958,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

958,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 55 متری وکالتی

فردیس خ آتی ساز

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحد140متری

فلکه اول خیابان5جدید بن بست قائمی

868,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

868,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش 214متر ویلایی

بلوارامام خمینی خیابان شقایق غربی قواره سوم

1,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 214 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 214 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 97 متری با 60 میلیون وام

فردیس شهرک سپاه

358,000,000 تومان
1 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

358,000,000 تومان
1 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 90 متری طبقه اول

فردیس بلوار کنگرانی

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحدهای 125و140متری کلیدنخورده

بلوار7تیر خیابان مریم شرقی

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 62 متری وام دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

97متر قریشی شمالی خیابان31

فردیس قریشی شمالی خیابان 31ام

552,900,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

552,900,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

واحد اپارتمان 150 متری فروشی

فردیس قریشی شمالی

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحد136متری فردیس کرج

فردیس بلوار امام رضا

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 136 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 136 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 60 متری سند دار

ابتدای شهرک ناز

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحدهای102و104متری

پارک تندرستی 20متری آزادگان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 66 متری

فردیس سه راه دهکده

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

باغ شهر در کردان

کردان منطقه کوهسار

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 650 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 650 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 57 متری وام دار

فردیس خ شیراز

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ شهید داوری

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 90 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 73 متری سند دار

فردیس ابتدای قریشی جنوبی

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

98 متر آپارتمان وام دار

قریشی جنوبی 7 دستگاه

390,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع
390,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان135 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ پاکسان شرقی

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 86 متری تک برگ سند

فردیس کانال غربی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحدهای135و105متری

بلوارقریشی جنوبی بن بست درمانگاه پارسیان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحد125 متری شاخه اصلی

بین فلکه اول ودوم خیابان 13غربی جدید

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

85 و 90 متر پیش فروش

قریشی شمالی رجایی غربی

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

واحد117متری

قریشی جنوبی کوچه لادن

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 85/5 متری فول امکانات

فردیس قریشی جنوبی خ بوستان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحد110متری نیمه هوشمند

بلواربیات غربی پشت داروخانه بهرام

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

45 متر زیر زمین وکالتی

خیابان فضا ی سبز

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

آپارتمان 90 متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

واحد148متری فروشی

فلکه پنجم خیابان23شرقی قدیم(پنجاهم جدید)

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

97 متر خوش نقشه و شخصی سازی شده

قریشی جنوبی ظفر شرقی

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع
650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

آپارتمان 148 متری وکالتی

ابتدای منظریه جاده ملارد

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش ورهن و اجاره واحد120متری

کانال شرقی پشت فروشگاه اتکا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد130متری قیمت مناسب

فلکه چهارم بعداز مخابرات

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پیش فروش واحدهای 85 و 90 متری

قریشی شمالی خیابان رجایی غربی

6,100,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع
6,100,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد158متری

بلوارکنگرانی خیابان ارکیده

790,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

790,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد140متری

بین فلکه چهارم وپنجم خیابان21غربی قدیم

910,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

910,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

117 متر 2خوابه و 3خوابه کلید نخورده

بلوار بیات کوچه لادن

630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع
630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد144متری

قریشی شمالی کوچه فردوسی

936,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

936,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان نوساز 90و 110 متری نوساز

قریشی جنوبی

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 133 متری نو ساز فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 87متری سند دار

فردیس بلوار کنگرانی خ هفتم شرقی

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 111 متری فول امکانات

قریشی جنوبی خ رسول اکرم

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 98 متری با 120 میلیون وام

قریشی جنوبی هفت دستگاه

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 64 متری سند دار

فلکه 5 خیابان رجایی غربی

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

102 متری نوساز فول امکانات

کانال غربی خ تابان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75 متری

قریشی جنوبی خ آتی ساز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 72 متری شاخه اصلی

خیابان اصلی کوچه پنجاهم

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 127 متری فول امکانات

قریشی جنوبی

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

فروش زمین در قطعات 310 متری

جاده ملارد خیابان چناران روبروی استادیوم ورزشی

770,000,000 تومان
310 متر مربع
770,000,000 تومان
310 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 84 متری وکالتی

فردیس قریشی شمالی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75متری سند دار

بلوار کنگرانی خ دوم شرقی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار

قریشی جنوبی هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحد120متری بسیارشیک و لاکچری

شاخه اصلی خیابان 36شرقی

960,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

960,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحد130متری بسیارشیک و لاکچری

شاخه اصل خیابان 36شرقی

1,040,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,040,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحد135متری بسیارشیک و لاکچری

شاخه اصلی خیابان 36شرقی

1,080,000,000 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,080,000,000 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد125متری فروشی دربرج

قریشی شمالی 20متری آزادگان

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس شهرک 17 شهریور

277,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

277,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 58و 62 متری نوساز

قریشی شمالی

384,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

384,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 65متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی

200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

75 متری سند دار بلوار کنگرانی

فردیس بلوار کنگرانی دوم شرقی

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحدهای 95و120و215متری لوکس

فردیس 3راه دهکده

760,000,000 تومان
3 اتاق خواب 215 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

760,000,000 تومان
3 اتاق خواب 215 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

84 متری وکالتی فروشی

قریشی جنوبی بوستان 2

220,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

220,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

ویلا آپارتمان

شهرک ناز فردیس

690,000,000 تومان
3 اتاق خواب
690,000,000 تومان
3 اتاق خواب

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحد187/5متری

فلکه پنجم،خیابان آذرشرقی

843,000,000 تومان
2 اتاق خواب 187.5 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

843,000,000 تومان
2 اتاق خواب 187.5 متر مربع

1000 متر باغ در خوشنام

فردیس خوشنام

1,600,000,000 تومان
1000 متر مربع
1,600,000,000 تومان
1000 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد های 60 .97 .144 متری نوساز

فردیس خ سرد خانه

6,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

6,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد 55 متری فروشی وکالتی

فردیس کانال غربی خ بهاران 2

165,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

165,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

فروش ۵۲۰ متر باغ خوشنام

فردیس خوشنام

1,100,000,000 تومان
520 متر مربع
1,100,000,000 تومان
520 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

109 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ آذر شرقی

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

باغ ویلا 600 متری خوشنام

فردیس خوشنام

1,500,000,000 تومان
1 اتاق خواب 600 متر مربع
1,500,000,000 تومان
1 اتاق خواب 600 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد های 95 و 100 متری پیش فروش

فردیس خ قریشی جنوبی

522,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

522,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد82متری فوری فروشی

بلوارکنگرانی،هفتم شرقی،ساختمان ونوس

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 58متری وکالتی

خ قریشی شمالی 20 متری آزادگان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 130 متری وکالتی(سند در دست اقدام )

بلوار کنگرانی خ دوم شرقی

546,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

546,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

آپارتمان متری 58متری وکالتی

خ قریشی شمالی 20 متری آزادگان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 102 متری فروشی در فردیس

فردیس بلوار گنگرانی

591,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

591,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۸۹ متری واقع در خیابان پاکسان

فردیس فلکه پنجم خیابان پاکسان شرقی

205,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

205,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۷۳متری واقع در خیابان ۱۸ غربی

فردیس شاخه اصلی خیابان ۱۸ غربی

205,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

205,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۶۷ متر

فردیس، خیابان ۱۴ شرقی

190,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

190,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۸۰ متر واقع در ۱۴ غربی

فردیس خیابان ۱۴ غربی

215,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

215,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۶۵ متری واقع در ۱۹ غربی

فردیس خیابان ۱۹ غربی

195,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

195,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحدهای 145متری فروشی

بلوارکنگرانی،خیابان آذرغربی

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحد120 متری فروشی شیک وزیبا

بلوارکنگرانی،خیابان مالک اشتر

780,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

780,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

85 متری فروشی

خیابان صاحب الزمان

425,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

425,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحدهای 82،108 و128متری دربرج

بلوارکنگرانی آذرغربی

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 108 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 108 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحد133متری فروشی

بلوارکنگرانی پاکسان غربی

665,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

665,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

105 متر ی بسیار لوکس فروشی

خیابان فضا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متر فروشی قیمت مناسب

شهرک ناز،روبروی مخابرات،مجتمع سپیدار

540,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

540,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

باغ ۲۸۰۰متری فروشی

کرج،کلاک پایین، ویلا

4,300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2800 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4,300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2800 متر مربع

135 متر آپارتمان کلید نخورده

بر بلوار بیات غربی

890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع
890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۱۳۹متری فروشی

قریشی شمالی، محدوده خلیج فارس

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۶۰متر فروشی

اول خیابان دهکده

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۱۲۸متر فروشی

اول خیابان دهکده

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحد۱۱۹ متری فروشی

قریشی شمالی،رجائی غربی

655,000,000 تومان
3 اتاق خواب 119 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

655,000,000 تومان
3 اتاق خواب 119 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۱۸۰متر ویلایی

شهرک دریانیه

3,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد 135متری خوش ساخت

فردیس پاکسان شرقی

742,500,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

742,500,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

محمد محمد

2 ماه
2 ماه

زمین ۹۰۰متری

فردیس قریشی شمالی

3 تومان
.1 اتاق خواب 900 متر مربع

محمد محمد

3 تومان
.1 اتاق خواب 900 متر مربع

67 متر 1خوابه

قریشی شمالی مجتمع دلفین

200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 67 متر مربع
200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 67 متر مربع

140 متری کانال غربی

کانال غربی کوچه ۱۲ متری طالقانی

32,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع
32,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

۲۵۰ متر باغچه

ارنگه جاده چالوس

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 320 متر مربع
320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 320 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش 76.5متر فلکه سوم فردیس

فلکه سوم خیابان 16ام

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

زمین 270 متر

خیابان پارک تندرستی

891,000,000 تومان
270 متر مربع
891,000,000 تومان
270 متر مربع

110 متر برج گلفام

44متری امام خمینی خیابان 37ام برج گلفام

715,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع
715,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

زمین ویلایی در کلاردشت

پی قلعه انتهای بوستان ۳ انتهای رحمانیه ۳

500,000,000 تومان
560 متر مربع
500,000,000 تومان
560 متر مربع

واحد١٢٠مترى نوساز طبقه۵پنت هاس

فرديس قريشى شمال

540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع
540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

177 متر نوساز

فردیس کانال شرقی

960,000,000 تومان
3 اتاق خواب 177 متر مربع
960,000,000 تومان
3 اتاق خواب 177 متر مربع

باغ فروشى ۶١٢متر قلعه فرامرز وکالتى

قعله فرامرز

900,000,000 تومان
612 متر مربع
900,000,000 تومان
612 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

107متر نوساز شیک بلوار بیات

200 متر بعد از پمپ بنزین فلکه پنجم

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

فروش باغ ٢٠٠٠ مترى ۴ دیوارى سندار

صفادشت

1,286,000,000 تومان
2000 متر مربع
1,286,000,000 تومان
2000 متر مربع

فروش زمین 4250 متر

44متری امام خمینی

6,000,000,000 تومان
4250 متر مربع
6,000,000,000 تومان
4250 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

114متر طبقه سوم بلوار بیات

بلوار بیات نرسیده به خیابان خلیج فارس

684,000,000 تومان
3 اتاق خواب 114 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

684,000,000 تومان
3 اتاق خواب 114 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

105متر دو کله بلوار ثابتی

بلوار ثابتی

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

75 متر وکالتی

44نتری امام خمینی خیابان39ام روبروی تالار نفیس

270,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع
270,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

300 متر .یلایی سنددار

رجایی شرقی سمت فروشگاه خلیج فارس

1,950,000,000 تومان
2 اتاق خواب
1,950,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد 66 متری فردیس اذر شرقی

فردیس اذر شرقی

264,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

264,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

127 متر کلید نخورده

بلوار فضا ( بلوار امام رضا )

762,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع
762,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

140 متر سند آزاد

جاده ملارد گلستان9

630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع
630,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

70متر سنددار

جاده ملارد گلستان9

315,000,000 تومان
1 اتاق خواب 70 متر مربع
315,000,000 تومان
1 اتاق خواب 70 متر مربع

140متر کلید نخورده

جاده ملارد گلستان9

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع
700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

96متر بلوار بیات

فردیس بلوار بیات خیابان رجایی شرقی

499,000,000 تومان
2 اتاق خواب 96 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

499,000,000 تومان
2 اتاق خواب 96 متر مربع

94متر سنددار

فلکه اول

610,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع
610,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن