ملک های فروش مسکونی

فیلتر
مرتب سازی توسط

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

6 روز
6 روز

90متر بلوار گنکرانی

387,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

387,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

6 روز
6 روز

100متر ابتدای قریشی جنوبی

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب

باغ ویلا 1200متری

2,800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1200 متر مربع
2,800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1200 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

145متر نوساززامیاد

652,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

652,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

2250متر باغ ویلا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 اتاق خواب 2250 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 اتاق خواب 2250 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

118مترقریشی نوساز

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 118 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 118 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

94متر شهرک شقایق

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

87متربلوار کنگرانی

435,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

435,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

فروش طبقه 4 فول امکانات

قریشی شمالی

470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع
470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

138متر پاکسان

فردیس فلکه پنجم پاکسان غربی

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 138 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

160 متر زیرز زمین

قریشی جنوبی خ آتی ساز

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

120 متر ویلایی

فردیس شاخه اصلی فلکه اول

780,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

780,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

80 متری نوساز

فردیس خیابان امام حسن

504,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

504,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 67 متری با 80 میلون وام

سه راه دهکده بالاتر از خ داوری برج ونوس

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

فروش کاخ ویلا

رامسر اول جاده دو هزار

10,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 1000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 1000 متر مربع

61 متر آپارتمان 24 غربی

فلکه 5 فردیس خیابان 24 غربی

280,000,000 تومان
1 اتاق خواب 61 متر مربع
280,000,000 تومان
1 اتاق خواب 61 متر مربع

76 متر مجتمع گلستان

فردیس بلوار کنگرانی شیراز غربی

258,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع
258,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

90متر نوساز نسترن شرقی

فردیس نسترن شرقی

565,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

565,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

150متر کانال غربی

فردیس کانال غربی نسترن شزقی

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

160متر طبقه سوم قریشی شمالی

فردیس قریشی شمالی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اپارتمان 115متری بلوار ثابتی

فردیس ثابتی

565,000,000 تومان
115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

565,000,000 تومان
115 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

105 متری بلوار بیات

بلوار بیات روبروی مخابرات

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپار تمان 94 متری سند دار

شهرک ناز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

162 متری کانال شرقی

فردیس کانال شرقی

990,000,000 تومان
3 اتاق خواب 162 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

990,000,000 تومان
3 اتاق خواب 162 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد170متری شیک

خیابان دهکده نبش کوچه گل مریم

1,071,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,071,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

139 متر آپارتمان سند دار

قریشی شمالی

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

151متر لاکچری کلید نخورده

فردیس فلکه پنجم بلوار کنگرانی

1,010,000,000 تومان
3 اتاق خواب 151 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1,010,000,000 تومان
3 اتاق خواب 151 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

122متر نوساز 670 میلیون

خیابان رجایی شرقی /جنب خلیج فارس

67,000,000 تومان
2 اتاق خواب 122 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

67,000,000 تومان
2 اتاق خواب 122 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ سرد خانه

225,000,000 تومان
1 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

225,000,000 تومان
1 اتاق خواب 75 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

89 متری میدان شهرک ناز

میئدان ناز پارک ترافیک

225,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

225,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

94 متر سند دار

ضیع جنوبی میدان شهرک ناز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع
260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

78 متری

سه راه دهکدده

257,000,000 تومان
1 اتاق خواب 78 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

257,000,000 تومان
1 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 69 متری سند دار

فردیس خ شیراز غربی

276,000,000 تومان
2 اتاق خواب 69 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

276,000,000 تومان
2 اتاق خواب 69 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد85متری

کانال غربی قریشی شمالی تقاطع نسترن

553,000,000 تومان
1 اتاق خواب 85 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

553,000,000 تومان
1 اتاق خواب 85 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد158متری

بلوارکنگرانی خیابان ارکیده(پشت لادن)

805,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

805,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار قابل معاوضه

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 72 متری وکالتی

بلوار بیات مجتمع لادن

223,000,000 تومان
1 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

223,000,000 تومان
1 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 109متری با 120 میلیون وام

فردیس خ آذر غربی

632,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

632,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش ۱۱۰مترویلایی

بلوارکنگرانی بین ششم وهشتم شهرک سپاه

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد131متری وام دار

قریشی جنوبی خیابان رسول اکرم

629,000,000 تومان
2 اتاق خواب 131 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

629,000,000 تومان
2 اتاق خواب 131 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 81 متری

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

97 متر آپارتمان با وام یکصد میلیونی

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

پیش فروش واحد147متری دربرج

خیابان 44متری امام خمینی 20متری آزادگان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحدهای150متری

خیابان دهکده کوچه گل مریم

975,000,000 تومان
3 اتاق خواب

پژمان عفاریان مسکن سبحان

975,000,000 تومان
3 اتاق خواب

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 84 متری با صد میلیون وام

قریشی شمالی

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحدهای 120متری

خیابان دهکده کوچه گل مریم

732,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

732,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 80 متری وکالتی

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 95 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

490,000,000 تومان
95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

490,000,000 تومان
95 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد165متری شیک وزیبا

کانال غربی خیابان خیام غربی به سمت دهکده

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلای دوبلکس230متر

کانال غربی خیابان نسترن غربی خیابان مسلم ابن عقیل

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 100 متری با 30 میلیون وام

فردیس بلوار کنگرانی خ شیراز

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

78 متری سند دار24 متری غربی

فلکه 5 24 متری غربی

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمن 103 متری قولنامه ای

فردیس شهرک شقایق

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش باغ تالار3000متری فوری

شهریار فردوسیه

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب 3000 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب 3000 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد147متری شیک

کانال غربی خیابان قریشی شمالی کوچه شقایق شرقی

958,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

958,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 55 متری وکالتی

فردیس خ آتی ساز

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد140متری

فلکه اول خیابان5جدید بن بست قائمی

868,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

868,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش 214متر ویلایی

بلوارامام خمینی خیابان شقایق غربی قواره سوم

1,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 214 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 214 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 97 متری با 60 میلیون وام

فردیس شهرک سپاه

358,000,000 تومان
1 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

358,000,000 تومان
1 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 90 متری طبقه اول

فردیس بلوار کنگرانی

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحدهای 125و140متری کلیدنخورده

بلوار7تیر خیابان مریم شرقی

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 62 متری وام دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

97متر قریشی شمالی خیابان31

فردیس قریشی شمالی خیابان 31ام

552,900,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

552,900,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

واحد اپارتمان 150 متری فروشی

فردیس قریشی شمالی

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

فروش واحد136متری فردیس کرج

فردیس بلوار امام رضا

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 136 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 136 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 60 متری سند دار

ابتدای شهرک ناز

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحدهای102و104متری

پارک تندرستی 20متری آزادگان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 66 متری

فردیس سه راه دهکده

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

باغ شهر در کردان

کردان منطقه کوهسار

1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 650 متر مربع
1,500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 650 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 57 متری وام دار

فردیس خ شیراز

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ شهید داوری

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 90 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 73 متری سند دار

فردیس ابتدای قریشی جنوبی

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

98 متر آپارتمان وام دار

قریشی جنوبی 7 دستگاه

390,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع
390,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان135 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ پاکسان شرقی

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 86 متری تک برگ سند

فردیس کانال غربی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحدهای135و105متری

بلوارقریشی جنوبی بن بست درمانگاه پارسیان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد125 متری شاخه اصلی

بین فلکه اول ودوم خیابان 13غربی جدید

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

85 و 90 متر پیش فروش

قریشی شمالی رجایی غربی

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

واحد117متری

قریشی جنوبی کوچه لادن

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 85/5 متری فول امکانات

فردیس قریشی جنوبی خ بوستان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد110متری نیمه هوشمند

بلواربیات غربی پشت داروخانه بهرام

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

45 متر زیر زمین وکالتی

خیابان فضا ی سبز

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

واحد148متری فروشی

فلکه پنجم خیابان23شرقی قدیم(پنجاهم جدید)

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 148 متری وکالتی

ابتدای منظریه جاده ملارد

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش ورهن و اجاره واحد120متری

کانال شرقی پشت فروشگاه اتکا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد130متری قیمت مناسب

فلکه چهارم بعداز مخابرات

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پیش فروش واحدهای 85 و 90 متری

قریشی شمالی خیابان رجایی غربی

6,100,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع
6,100,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد140متری

بین فلکه چهارم وپنجم خیابان21غربی قدیم

910,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

910,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

117 متر 2خوابه و 3خوابه کلید نخورده

بلوار بیات کوچه لادن

630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع
630,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد144متری

قریشی شمالی کوچه فردوسی

936,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

936,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان نوساز 90و 110 متری نوساز

قریشی جنوبی

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 133 متری نو ساز فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 87متری سند دار

فردیس بلوار کنگرانی خ هفتم شرقی

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 111 متری فول امکانات

قریشی جنوبی خ رسول اکرم

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 98 متری با 120 میلیون وام

قریشی جنوبی هفت دستگاه

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 64 متری سند دار

فلکه 5 خیابان رجایی غربی

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

102 متری نوساز فول امکانات

کانال غربی خ تابان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75 متری

قریشی جنوبی خ آتی ساز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 72 متری شاخه اصلی

خیابان اصلی کوچه پنجاهم

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 127 متری فول امکانات

قریشی جنوبی

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

فروش زمین در قطعات 310 متری

جاده ملارد خیابان چناران روبروی استادیوم ورزشی

770,000,000 تومان
310 متر مربع
770,000,000 تومان
310 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 84 متری وکالتی

فردیس قریشی شمالی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75متری سند دار

بلوار کنگرانی خ دوم شرقی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

4 ماه
4 ماه

105 متر ی بسیار لوکس فروشی

خیابان فضا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 ماه
4 ماه

120متر فروشی قیمت مناسب

شهرک ناز،روبروی مخابرات،مجتمع سپیدار

540,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

540,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 ماه
4 ماه

باغ ۲۸۰۰متری فروشی

کرج،کلاک پایین، ویلا

4,300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2800 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4,300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2800 متر مربع

135 متر آپارتمان کلید نخورده

بر بلوار بیات غربی

890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع
890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 ماه
4 ماه

۱۳۹متری فروشی

قریشی شمالی، محدوده خلیج فارس

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 ماه
4 ماه

۶۰متر فروشی

اول خیابان دهکده

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 ماه
4 ماه

۱۲۸متر فروشی

اول خیابان دهکده

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 ماه
4 ماه

واحد۱۱۹ متری فروشی

قریشی شمالی،رجائی غربی

655,000,000 تومان
3 اتاق خواب 119 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

655,000,000 تومان
3 اتاق خواب 119 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 ماه
4 ماه

۱۸۰متر ویلایی

شهرک دریانیه

3,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

4 ماه
4 ماه

فروش واحد 135متری خوش ساخت

فردیس پاکسان شرقی

742,500,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

742,500,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

محمد محمد

4 ماه
4 ماه

زمین ۹۰۰متری

فردیس قریشی شمالی

3 تومان
.1 اتاق خواب 900 متر مربع

محمد محمد

3 تومان
.1 اتاق خواب 900 متر مربع

67 متر 1خوابه

قریشی شمالی مجتمع دلفین

200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 67 متر مربع
200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 67 متر مربع

140 متری کانال غربی

کانال غربی کوچه ۱۲ متری طالقانی

32,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع
32,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

۲۵۰ متر باغچه

ارنگه جاده چالوس

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 320 متر مربع
320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 320 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

فروش 76.5متر فلکه سوم فردیس

فلکه سوم خیابان 16ام

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

زمین 270 متر

خیابان پارک تندرستی

891,000,000 تومان
270 متر مربع
891,000,000 تومان
270 متر مربع

110 متر برج گلفام

44متری امام خمینی خیابان 37ام برج گلفام

715,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع
715,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

زمین ویلایی در کلاردشت

پی قلعه انتهای بوستان ۳ انتهای رحمانیه ۳

500,000,000 تومان
560 متر مربع
500,000,000 تومان
560 متر مربع

واحد١٢٠مترى نوساز طبقه۵پنت هاس

فرديس قريشى شمال

540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع
540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

177 متر نوساز

فردیس کانال شرقی

960,000,000 تومان
3 اتاق خواب 177 متر مربع
960,000,000 تومان
3 اتاق خواب 177 متر مربع

باغ فروشى ۶١٢متر قلعه فرامرز وکالتى

قعله فرامرز

900,000,000 تومان
612 متر مربع
900,000,000 تومان
612 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

107متر نوساز شیک بلوار بیات

200 متر بعد از پمپ بنزین فلکه پنجم

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

فروش باغ ٢٠٠٠ مترى ۴ دیوارى سندار

صفادشت

1,286,000,000 تومان
2000 متر مربع
1,286,000,000 تومان
2000 متر مربع

فروش زمین 4250 متر

44متری امام خمینی

6,000,000,000 تومان
4250 متر مربع
6,000,000,000 تومان
4250 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

114متر طبقه سوم بلوار بیات

بلوار بیات نرسیده به خیابان خلیج فارس

684,000,000 تومان
3 اتاق خواب 114 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

684,000,000 تومان
3 اتاق خواب 114 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

105متر دو کله بلوار ثابتی

بلوار ثابتی

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

75 متر وکالتی

44نتری امام خمینی خیابان39ام روبروی تالار نفیس

270,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع
270,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

300 متر .یلایی سنددار

رجایی شرقی سمت فروشگاه خلیج فارس

1,950,000,000 تومان
2 اتاق خواب
1,950,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

فروش واحد 66 متری فردیس اذر شرقی

فردیس اذر شرقی

264,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

264,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

94متر سنددار

فلکه اول

610,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع
610,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن