ملک های مغازه

فیلتر
مرتب سازی توسط

مغازه اجاره ای

بلوار تندرستی پشب هایپرمی

50,000,000 تومان
22 متر مربع
50,000,000 تومان
22 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

40متر مغازه فروشی

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

330,000,000 تومان
40 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اجاره زیر زمین بر بلوار بیات 200 متر

فلکه 5 فردیس بر بلوار بیات غربی

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن