املاک

فیلتر
مرتب سازی توسط

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 روز
3 روز

120متراجاره بلوار بیات

فردیس بلوار بیات

15,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

15,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

170 متر آپارتمان نوساز

فردیس قریشی جنوبی

660,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع
660,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

89 متر سنددار قریشی شمالی

قریشی جنوبی اول 7 دستگاه

325,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع
325,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

85متر وکالتی

فردیس بلوار امام خمینی پارک تندرستی

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

360متر ویلایی خوشنام

فردیس جاده خوشنام نرسیده به میدان خوشنام

720,000,000 تومان
1 اتاق خواب 360 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

720,000,000 تومان
1 اتاق خواب 360 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

360متر ویلایی خوشنام

فردیس خوشنام

720 تومان
1 اتاق خواب 360 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

720 تومان
1 اتاق خواب 360 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

360متر ویلایی خوشنام

فردیس خوشنام

720 تومان
1 اتاق خواب 360 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

720 تومان
1 اتاق خواب 360 متر مربع

مغازه اجاره ای

بلوار تندرستی پشب هایپرمی

50,000,000 تومان
22 متر مربع
50,000,000 تومان
22 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

144متر پاکسان

فردیس

76,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

76,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

90متر بلوار گنکرانی

387,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

387,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

100متر ابتدای قریشی جنوبی

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب

باغ ویلا 1200متری

2,800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1200 متر مربع
2,800,000,000 تومان
2 اتاق خواب 1200 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

145متر نوساززامیاد

652,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

652,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

2250متر باغ ویلا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 اتاق خواب 2250 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 اتاق خواب 2250 متر مربع

مشارکت زمین 4800 متر

4,800 تومان
4800 متر مربع
4,800 تومان
4800 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

علی سادات مسکن تخت جمشید

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 10 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

118مترقریشی نوساز

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 118 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 118 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی نو ساز فول امکانات

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

94متر شهرک شقایق

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

87متربلوار کنگرانی

435,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

435,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

آپاارتمان 130 متری کلید نخورده فول امکانات

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 ماه
1 ماه

40متر مغازه فروشی

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

330,000,000 تومان
40 متر مربع

فروش طبقه 4 فول امکانات

قریشی شمالی

470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع
470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 125 متری کلید نخورده فول امکانات

شیراز شرقی

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

138متر پاکسان

فردیس فلکه پنجم پاکسان غربی

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 138 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 180 متری خیابان دهکده فول امکانات

خیابان دهکده

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

160 متر زیرز زمین

قریشی جنوبی خ آتی ساز

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

۱۰۶متر اجاره شهرک ناز

شهرک ناز خیابان موتور خانه

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 106 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 106 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 120متری بلوار بیات غربی

بلوار بیات غربی

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

120 متر ویلایی

فردیس شاخه اصلی فلکه اول

780,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

780,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اپارتمان 80 متری کانال غربی

کانال غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

80 متری نوساز

فردیس خیابان امام حسن

504,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

504,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

۴۰متر مغازه بلوار ثابتی فروش

فردیس بلوار ثابتی

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

۲۰۰متر زیر زمین تجاری

فردیس بلوار بیات جنب دارو خانه بهرام

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 160 متری کانال غربی فول امکانات

کانال غربی

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 67 متری با 80 میلون وام

سه راه دهکده بالاتر از خ داوری برج ونوس

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 130متری بلوار بیات غربی

بلوار بیات غربی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

1200 متر مشارکت

منظریه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1200 متر مربع
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

ویلایی 120 متری بلوار امام رضا (فضای سبز)

بلوار امام رضا(فضای سبز)

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی

قریشی شمالی

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان55متری شیراز شرقی

شیراز شرقی

45,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

45,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 63متری پاکسان غربی

پاکسان غربی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 65متری قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 85متری قریشی شمالی

قریشی شمالی خیام

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اپارتمان85متری آذرغربی

اذر غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اجاره زیر زمین بر بلوار بیات 200 متر

فلکه 5 فردیس بر بلوار بیات غربی

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

فروش کاخ ویلا

رامسر اول جاده دو هزار

10,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 1000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 1000 متر مربع

فروش برج 11 طبقه

کرج بلوار علامه جعفری

65,000,000,000 تومان
5500 متر مربع
65,000,000,000 تومان
5500 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

78متر قریشی جنوبی خیابان 7دستگاه

قریشی جنوبی خیابان 7دستگاه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر خیابان پاکسان شرقی

پاکسان شرقی جنب پمپ گاز

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر بلوار تندرستی

بلوار تندرستی خ ایثارگران

45,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

45,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

78متراجاره مسکونی

فردیس قریشی جنوبی 7دستگاه

40 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

40 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

65متراجاره مسکونی

فردیس قریشی شمالی

25,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متراجاره مسکونی

فردیس شهرک ناز.بلوارسروناز

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

135متراجاره مسکونی

فردیس فلکه 5سردخانه

140 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

140 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

90متراجاره مسکونی

فردیس.22شرقی

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

61متر اجاره مسکونی

فردیس.قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

90متر فردیس 22شرقی

فردیس 22شرقی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 90 متر مربع

61 متر آپارتمان 24 غربی

فلکه 5 فردیس خیابان 24 غربی

280,000,000 تومان
1 اتاق خواب 61 متر مربع
280,000,000 تومان
1 اتاق خواب 61 متر مربع

76 متر مجتمع گلستان

فردیس بلوار کنگرانی شیراز غربی

258,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع
258,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

93متر شهرک شقایق

میدان سپاه شهرک شقایق

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 93 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 93 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

130متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

130متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

90متر نوساز نسترن شرقی

فردیس نسترن شرقی

565,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

565,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

150متر کانال غربی

فردیس کانال غربی نسترن شزقی

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر خیابان حافظ غربی

حافظ غربی

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

63متر طبقه دوم

فلکه پنجم خیابان آذر غربی

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

64متر فردیس فلکه دوم

فردیس فلکه دوم

30,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر طبقه اول

جاده ملارد سردخانه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

92متر فردیس خیام غربی

فردیس خیام غربی کوچه گل نرگس

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

80متر فردیس خ امام حسن

فردیس خیابان امام حسن

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

160متر طبقه سوم قریشی شمالی

فردیس قریشی شمالی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

اپارتمان 115متری بلوار ثابتی

فردیس ثابتی

565,000,000 تومان
115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

565,000,000 تومان
115 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

105 متری بلوار بیات

بلوار بیات روبروی مخابرات

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

160متر لاکچری سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

100,000,000 تومان
160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

120متر فلکه پنجم

فردیس فلکه پنجم

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

۸۲متر قریشی شمالی

فردیس قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

65متر بلوار بیات مجتمع سهند

فردیس بلوار بیات

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

70متر فلکه سوم

فردیس فلکه سوم

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپار تمان 94 متری سند دار

شهرک ناز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

162 متری کانال شرقی

فردیس کانال شرقی

990,000,000 تومان
3 اتاق خواب 162 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

990,000,000 تومان
3 اتاق خواب 162 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد170متری شیک

خیابان دهکده نبش کوچه گل مریم

1,071,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,071,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

139 متر آپارتمان سند دار

قریشی شمالی

750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع
750,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

151متر لاکچری کلید نخورده

فردیس فلکه پنجم بلوار کنگرانی

1,010,000,000 تومان
3 اتاق خواب 151 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1,010,000,000 تومان
3 اتاق خواب 151 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

75متر سه راه حافظیه

سه راه حافظیه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

110متر فردیس روبرو کلانتری

فردیس روبرو کلانتری

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

122متر نوساز 670 میلیون

خیابان رجایی شرقی /جنب خلیج فارس

67,000,000 تومان
2 اتاق خواب 122 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

67,000,000 تومان
2 اتاق خواب 122 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

120متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

85,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

85,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ سرد خانه

225,000,000 تومان
1 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

225,000,000 تومان
1 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

75متر جاده ملارد پل ارتش

پل ارتش

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

160متر میدان سرحدی لاکچری

فردیس سرحدی

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

60 متر جاده ملارد پل ارتش

جاده ملارد گلستان 10

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

85متر فردیس سه راه حافظیه

سه راه حافظیه

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

89 متری میدان شهرک ناز

میئدان ناز پارک ترافیک

225,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

225,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

94 متر سند دار

ضیع جنوبی میدان شهرک ناز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع
260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

78 متری

سه راه دهکدده

257,000,000 تومان
1 اتاق خواب 78 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

257,000,000 تومان
1 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 69 متری سند دار

فردیس خ شیراز غربی

276,000,000 تومان
2 اتاق خواب 69 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

276,000,000 تومان
2 اتاق خواب 69 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

89متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد85متری

کانال غربی قریشی شمالی تقاطع نسترن

553,000,000 تومان
1 اتاق خواب 85 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

553,000,000 تومان
1 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

65متر فردیس

فردیس خیابان 13

37,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

37,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

70متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

49,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

49,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

80متر جاده ملارد

جاده ملارد گلستان 10

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

55متر فردیس

فردیس خیابان 21 غربی

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

۶۰مترمغازه+۲۰متربالکن اجاره

فردیس فلکه اول پنجم غربی

60,000,000 تومان
60 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار قابل معاوضه

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 72 متری وکالتی

بلوار بیات مجتمع لادن

223,000,000 تومان
1 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

223,000,000 تومان
1 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 109متری با 120 میلیون وام

فردیس خ آذر غربی

632,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

632,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

112 متر قریشی جنوبی رهن

فردیس قریشی جنوبی

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

84رهن اجاره پاکسان شرقی

فردیس پاکسان شرقی

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

75متر رهن اجاره پل ارتش

پل ارتش

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

۴۰مترمغازه اجاره

مارلیک نرسیده ب میدان سپاه

8,000,000 تومان
40 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

8,000,000 تومان
40 متر مربع

۱۰۰مترمغازه اجاره

فردیس قریشی شمالی

20,000,000 تومان
100 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
100 متر مربع

۳۰مترمغازه اجاره

فردیس کانال شرقی ب طرف جاده ملارد

20,000,000 تومان
30 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
30 متر مربع

۲۸مترمغازه اجاره+۸متربالکن

فردیس خیابان اهری

14,000,000 تومان
28 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

14,000,000 تومان
28 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

76متر فلکه 5 خیابان پرسی گاز

فلکه 5 خیابان پرسی گاز

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 74 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 74 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

100متر بلوار امام خمینی

بلوار امام خمینی لاله شرقی اول

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش ۱۱۰مترویلایی

بلوارکنگرانی بین ششم وهشتم شهرک سپاه

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

650,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

73 متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی گلستان4

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

70متر روبروی پارک تندرستی

بلوار امام خمینی روبرو پارک تندرستی

34,999,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

34,999,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد131متری وام دار

قریشی جنوبی خیابان رسول اکرم

629,000,000 تومان
2 اتاق خواب 131 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

629,000,000 تومان
2 اتاق خواب 131 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

70متر فردیس فلکه 5 اذر غربی

فردیس فلکه 5 خیابان اذر غربی

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

112متر بلوار بیات روبرو مخابرات

بلوار بیات روبرو مخابرات

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

160متر لاکچری فلکه 5

فلکه 5 خیابان نهضت

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فلکه 5 کوچه درمانگاه رسالت

فلکه 5 روبرو درمانگاه رسالت

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

130متر رهن واجاره ظفر شرقی

فردیس ظفر شرقی

60,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فردیس فلکه دوم 112 متر

فردیس فلکه دوم

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

105متر سرحدی

خیابان سرحدی بوستان6

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

۶۰مترمغازه اجاره

فردیس قریشی جنوبی

8,000,000 تومان
60 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

8,000,000 تومان
60 متر مربع

۳۰مترمغازه اجاره

فردیس.بلوارطالقانی جاده ملارد

5,000,000 تومان
30 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

5,000,000 تومان
30 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 81 متری

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

۳۵مترمغازه رهن واجاره

فردیس سه راه حافظیه

30,000,000 تومان
35 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

30,000,000 تومان
35 متر مربع

۶۵مترمغازه اجاره

فردیس خیابان پرسی گاز

20,000,000 تومان
65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

محدوده دهکده 170متر لاکچری کلید نخورده

فردیس دهکده

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

97 متر آپارتمان با وام یکصد میلیونی

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

مغازه ۵۰متری همراهه یک سوعیت رهن واجاره

فردیس مارلیک جاده ملاردخ امام خمینی

40 تومان
55 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

40 تومان
55 متر مربع

زیرزمین۲۰۰متری رهن واجاره

فردیس بلواراصلی مارلیک

25,000,000 تومان
200 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
200 متر مربع

۱۷۰مترزیرزمین رهن کامل

مارلیک انتهای دکترحسابی

80,000,000 تومان
170 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
170 متر مربع

۳۲مترمغازه فروشی

فردیس شهرک سپاه ۷تیر

320,000,000 تومان
32 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

320,000,000 تومان
32 متر مربع

۴۲مترمغازه+۲۱متربالکن فروشی

فردیس فلکه۵ب سمت مارلیک

630,000,000 تومان
630 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

630,000,000 تومان
630 متر مربع

۲۴متر مغازه فروشی

فردیس خیابان آتی ساز

170 تومان
24 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

170 تومان
24 متر مربع

۳۵مترمغازه رهن واجاره

فردیس.کانال غربی

13,000,000 تومان
35 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

13,000,000 تومان
35 متر مربع

۴۰ متر مغازه رهن کامل

فردیس بلوار کنگرانی

60,000,000 تومان
40 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
40 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

پیش فروش واحد147متری دربرج

خیابان 44متری امام خمینی 20متری آزادگان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

160متر خیابان سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

ویلایی 250متر فلکه 5

فردیس فلکه5

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

150متر فلکه5خیابان پاکسان شرقی

فردیس فلکه 5 پاکسان شرقی

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فردیس 127متر نوساز بین فلکه دوم و سوم

فردیس بین فلکه دوم و سوم کوچه محبان حسین

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

اجاره واحد 144متری فردیس فلکه5

فلکه 5 آذر غربی

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحدهای150متری

خیابان دهکده کوچه گل مریم

975,000,000 تومان
3 اتاق خواب

پژمان عفاریان مسکن سبحان

975,000,000 تومان
3 اتاق خواب

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحدهای 120متری

خیابان دهکده کوچه گل مریم

732,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

732,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

180متری فروشی فوری با قیمت مناسب

شهرک ناز،میدان ناز،مجتمع نگین

510,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

510,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

105 متر ی بسیار لوکس فروشی

خیابان فضا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 ماه
5 ماه

120متر فروشی قیمت مناسب

شهرک ناز،روبروی مخابرات،مجتمع سپیدار

540,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

540,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

5 ماه
5 ماه

68متر رهن کامل

خیابان دهکده درب دهکده مجتمع یاس2

75,000,000 تومان
1 اتاق خواب 68 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
1 اتاق خواب 68 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 ماه
5 ماه

باغ ۲۸۰۰متری فروشی

کرج،کلاک پایین، ویلا

4,300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2800 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4,300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2800 متر مربع

135 متر آپارتمان کلید نخورده

بر بلوار بیات غربی

890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع
890,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

۱۹۰متر رهن واجاره

بلوارامام خمینی،خیابان ایثارگران،بعداز میوه فروشی،کوچه دوم بن بست

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 190 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 190 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 ماه
5 ماه

۱۳۹متری فروشی

قریشی شمالی، محدوده خلیج فارس

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 ماه
5 ماه

۶۰متر فروشی

اول خیابان دهکده

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 ماه
5 ماه

۱۲۸متر فروشی

اول خیابان دهکده

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

85 متر آپارتمان در فلکه پنجم فردیس

فلکه پنجم

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع
60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع