ملک های ساده

فیلتر
مرتب سازی توسط

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 روز
1 روز

112متر بلوار بیات روبرو مخابرات

بلوار بیات روبرو مخابرات

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 روز
1 روز

160متر لاکچری فلکه 5

فلکه 5 خیابان نهضت

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 روز
2 روز

فلکه 5 کوچه درمانگاه رسالت

فلکه 5 روبرو درمانگاه رسالت

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 روز
2 روز

فردیس فلکه دوم 112 متر

فردیس فلکه دوم

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 روز
2 روز

105متر سرحدی

خیابان سرحدی بوستان6

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

۶۰مترمغازه اجاره

فردیس قریشی جنوبی

8,000,000 تومان
60 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

8,000,000 تومان
60 متر مربع

۳۰مترمغازه اجاره

فردیس.بلوارطالقانی جاده ملارد

5,000,000 تومان
30 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

5,000,000 تومان
30 متر مربع

۳۵مترمغازه رهن واجاره

فردیس سه راه حافظیه

30,000,000 تومان
35 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

30,000,000 تومان
35 متر مربع

۶۵مترمغازه اجاره

فردیس خیابان پرسی گاز

20,000,000 تومان
65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

3 روز
3 روز

محدوده دهکده 170متر لاکچری کلید نخورده

فردیس دهکده

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

مغازه ۵۰متری همراهه یک سوعیت رهن واجاره

فردیس مارلیک جاده ملاردخ امام خمینی

40 تومان
55 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

40 تومان
55 متر مربع

زیرزمین۲۰۰متری رهن واجاره

فردیس بلواراصلی مارلیک

25,000,000 تومان
200 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
200 متر مربع

۱۷۰مترزیرزمین رهن کامل

مارلیک انتهای دکترحسابی

80,000,000 تومان
170 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
170 متر مربع

۳۲مترمغازه فروشی

فردیس شهرک سپاه ۷تیر

320,000,000 تومان
32 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

320,000,000 تومان
32 متر مربع

۴۲مترمغازه+۲۱متربالکن فروشی

فردیس فلکه۵ب سمت مارلیک

630,000,000 تومان
630 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

630,000,000 تومان
630 متر مربع

۲۴متر مغازه فروشی

فردیس خیابان آتی ساز

170 تومان
24 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

170 تومان
24 متر مربع

۳۵مترمغازه رهن واجاره

فردیس.کانال غربی

13,000,000 تومان
35 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

13,000,000 تومان
35 متر مربع

۴۰ متر مغازه رهن کامل

فردیس بلوار کنگرانی

60,000,000 تومان
40 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
40 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 روز
4 روز

پیش فروش واحد147متری دربرج

خیابان 44متری امام خمینی 20متری آزادگان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

4 روز
4 روز

160متر خیابان سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

4 روز
4 روز

ویلایی 250متر فلکه 5

فردیس فلکه5

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

4 روز
4 روز

150متر فلکه5خیابان پاکسان شرقی

فردیس فلکه 5 پاکسان شرقی

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

4 روز
4 روز

فردیس 127متر نوساز بین فلکه دوم و سوم

فردیس بین فلکه دوم و سوم کوچه محبان حسین

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

5 روز
5 روز

اجاره واحد 144متری فردیس فلکه5

فلکه 5 آذر غربی

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

آپارتمان 80 متری وکالتی

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

95 متر رهن کامل

فردیس بلوار کنگرانی

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع
80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

فروش واحد165متری شیک وزیبا

کانال غربی خیابان خیام غربی به سمت دهکده

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

فروش ویلای دوبلکس230متر

کانال غربی خیابان نسترن غربی خیابان مسلم ابن عقیل

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 100 متری با 30 میلیون وام

فردیس بلوار کنگرانی خ شیراز

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

مغازه57متری میدان گلها مارلیک

فردیس مارلیک میدان گلها

1,530,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

1,530,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

78 متری سند دار24 متری غربی

فلکه 5 24 متری غربی

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمن 103 متری قولنامه ای

فردیس شهرک شقایق

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 55 متری وکالتی

فردیس خ آتی ساز

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

مغازه 130 متری بلوار بیات

فردیس فلکه پنجم

3,510,000,000 تومان
130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3,510,000,000 تومان
130 متر مربع

17 متر مغازه سند آماده فاز3

اندیشه فاز3 مجتمع تجاری اداری نگارستان بلوکA

575,000,000 تومان
17 متر مربع
575,000,000 تومان
17 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحدهای 125و140متری کلیدنخورده

بلوار7تیر خیابان مریم شرقی

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 62 متری وام دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 60 متری سند دار

ابتدای شهرک ناز

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحدهای102و104متری

پارک تندرستی 20متری آزادگان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 66 متری

فردیس سه راه دهکده

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 57 متری وام دار

فردیس خ شیراز

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ شهید داوری

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 90 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

120متری رهن و اجاره

فردیس پاکسان غربی

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 73 متری سند دار

فردیس ابتدای قریشی جنوبی

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

زیر زمین جهت انبار

فردیس سه راه دهگده

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان135 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ پاکسان شرقی

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 86 متری تک برگ سند

فردیس کانال غربی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحدهای135و105متری

بلوارقریشی جنوبی بن بست درمانگاه پارسیان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحد125 متری شاخه اصلی

بین فلکه اول ودوم خیابان 13غربی جدید

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

85 و 90 متر پیش فروش

قریشی شمالی رجایی غربی

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

واحد117متری

قریشی جنوبی کوچه لادن

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 85/5 متری فول امکانات

فردیس قریشی جنوبی خ بوستان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحد110متری نیمه هوشمند

بلواربیات غربی پشت داروخانه بهرام

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

130متری رهن و اجاره

فردیس ظفرشرقی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

45 متر زیر زمین وکالتی

خیابان فضا ی سبز

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

160متر زیر زمین

فردیس بلواربیات بلوار گنگرانی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

آپارتمان 90 متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

واحد148متری فروشی

فلکه پنجم خیابان23شرقی قدیم(پنجاهم جدید)

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

آپارتمان 148 متری وکالتی

ابتدای منظریه جاده ملارد

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش ورهن و اجاره واحد120متری

کانال شرقی پشت فروشگاه اتکا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد130متری قیمت مناسب

فلکه چهارم بعداز مخابرات

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پیش فروش واحدهای 85 و 90 متری

قریشی شمالی خیابان رجایی غربی

6,100,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع
6,100,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش 300 متر اداری تجاری

فردیس قریشی شمالی

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 300 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 300 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد158متری

بلوارکنگرانی خیابان ارکیده

790,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

790,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان نوساز 90و 110 متری نوساز

قریشی جنوبی

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

110متر رهن واجاره

فردیس بلوارکنگرانی

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 133 متری نو ساز فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

160متری رهن کامل

فردیس خیابان آتی ساز

140,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

140,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 87متری سند دار

فردیس بلوار کنگرانی خ هفتم شرقی

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

120متری رهن و اجاره

فردیس گلستان هشتم

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 111 متری فول امکانات

قریشی جنوبی خ رسول اکرم

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

150متری رهن و اجاره

فردیس تندرستی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 98 متری با 120 میلیون وام

قریشی جنوبی هفت دستگاه

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متری رهن کامل

فردیس قریشی جنوبی

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

82متری رهن کامل

فردیس خیابان دهکده

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحدهای 140متری رهن و اجاره

فردیس خیام غربی

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

102 متری نوساز فول امکانات

کانال غربی خ تابان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75 متری

قریشی جنوبی خ آتی ساز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رهن و اجاره مغازه 100 متزی

فردیس بلوار کنگرانی

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع
20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 72 متری شاخه اصلی

خیابان اصلی کوچه پنجاهم

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

98متری رهن و اجاره

شیراز غربی

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 127 متری فول امکانات

قریشی جنوبی

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

فروش زمین در قطعات 310 متری

جاده ملارد خیابان چناران روبروی استادیوم ورزشی

770,000,000 تومان
310 متر مربع
770,000,000 تومان
310 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 84 متری وکالتی

فردیس قریشی شمالی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75متری سند دار

بلوار کنگرانی خ دوم شرقی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار

قریشی جنوبی هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس شهرک 17 شهریور

277,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

277,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 58و 62 متری نوساز

قریشی شمالی

384,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

384,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 65متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی

200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

75 متری سند دار بلوار کنگرانی

فردیس بلوار کنگرانی دوم شرقی

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

84 متری وکالتی فروشی

قریشی جنوبی بوستان 2

220,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

220,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

ویلا آپارتمان

شهرک ناز فردیس

690,000,000 تومان
3 اتاق خواب
690,000,000 تومان
3 اتاق خواب

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد های 60 .97 .144 متری نوساز

فردیس خ سرد خانه

6,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

6,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد 55 متری فروشی وکالتی

فردیس کانال غربی خ بهاران 2

165,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

165,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

109 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ آذر شرقی

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

120متری رهن و اجاره

فردیس خ شیراز

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

120رهن کامل

فردیس خ شیراز

120 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

120 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد82متری فوری فروشی

بلوارکنگرانی،هفتم شرقی،ساختمان ونوس

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متری رهن کامل

فردیس فلکه چهارم

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 58متری وکالتی

خ قریشی شمالی 20 متری آزادگان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 130 متری وکالتی(سند در دست اقدام )

بلوار کنگرانی خ دوم شرقی

546,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

546,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

آپارتمان متری 58متری وکالتی

خ قریشی شمالی 20 متری آزادگان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۸۹ متری واقع در خیابان پاکسان

فردیس فلکه پنجم خیابان پاکسان شرقی

205,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

205,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۷۳متری واقع در خیابان ۱۸ غربی

فردیس شاخه اصلی خیابان ۱۸ غربی

205,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

205,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۶۷ متر

فردیس، خیابان ۱۴ شرقی

190,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

190,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۸۰ متر واقع در ۱۴ غربی

فردیس خیابان ۱۴ غربی

215,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

215,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

2 ماه
2 ماه

۶۵ متری واقع در ۱۹ غربی

فردیس خیابان ۱۹ غربی

195,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

abbas2468 املاک مهر

195,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

67متر شاخه اصلی فردیس

شاخه اصلی فردیس خیابان.15 شرقی

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

105 متر ی بسیار لوکس فروشی

خیابان فضا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

68متر رهن کامل

خیابان دهکده درب دهکده مجتمع یاس2

75,000,000 تومان
1 اتاق خواب 68 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
1 اتاق خواب 68 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۱۳۹متری فروشی

قریشی شمالی، محدوده خلیج فارس

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۶۰متر فروشی

اول خیابان دهکده

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۱۲۸متر فروشی

اول خیابان دهکده

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

85 متر آپارتمان در فلکه پنجم فردیس

فلکه پنجم

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع
60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

زمین ٢بر دور میدان اسلامشهر شهرک رنجبران

تهران اسلامشهر

17,000,000 تومان
700 متر مربع
17,000,000 تومان
700 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحد۱۱۹ متری فروشی

قریشی شمالی،رجائی غربی

655,000,000 تومان
3 اتاق خواب 119 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

655,000,000 تومان
3 اتاق خواب 119 متر مربع

110متر رهن واجاره

فلکه سوم خیابان 28شرقی

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

۲۵۰ متر باغچه

ارنگه جاده چالوس

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 320 متر مربع
320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 320 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

145متر ویلایی

کانال غربی سه راه قریشی

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 145 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 145 متر مربع

55متری اجاره

بلواربیات شرقی/گلستان نهم شرقی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 اتاق خواب 55 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 اتاق خواب 55 متر مربع

زمین ویلایی در کلاردشت

پی قلعه انتهای بوستان ۳ انتهای رحمانیه ۳

500,000,000 تومان
560 متر مربع
500,000,000 تومان
560 متر مربع

واحد١٢٠مترى نوساز طبقه۵پنت هاس

فرديس قريشى شمال

540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع
540,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

177 متر نوساز

فردیس کانال شرقی

960,000,000 تومان
3 اتاق خواب 177 متر مربع
960,000,000 تومان
3 اتاق خواب 177 متر مربع

فروش زمین 4250 متر

44متری امام خمینی

6,000,000,000 تومان
4250 متر مربع
6,000,000,000 تومان
4250 متر مربع

300 متر .یلایی سنددار

رجایی شرقی سمت فروشگاه خلیج فارس

1,950,000,000 تومان
2 اتاق خواب
1,950,000,000 تومان
2 اتاق خواب
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن