ملک های ساده

فیلتر
مرتب سازی توسط

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

6 روز
6 روز

90متر بلوار گنکرانی

387,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

387,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

6 روز
6 روز

100متر ابتدای قریشی جنوبی

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

145متر نوساززامیاد

652,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

652,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

2250متر باغ ویلا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 اتاق خواب 2250 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 اتاق خواب 2250 متر مربع

مشارکت زمین 4800 متر

4,800 تومان
4800 متر مربع
4,800 تومان
4800 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

علی سادات مسکن تخت جمشید

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 10 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

118مترقریشی نوساز

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 118 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 118 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی نو ساز فول امکانات

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

94متر شهرک شقایق

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپاارتمان 130 متری کلید نخورده فول امکانات

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

40متر مغازه فروشی

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

330,000,000 تومان
40 متر مربع

فروش طبقه 4 فول امکانات

قریشی شمالی

470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع
470,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 125 متری کلید نخورده فول امکانات

شیراز شرقی

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

138متر پاکسان

فردیس فلکه پنجم پاکسان غربی

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 138 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 180 متری خیابان دهکده فول امکانات

خیابان دهکده

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

160 متر زیرز زمین

قریشی جنوبی خ آتی ساز

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

۱۰۶متر اجاره شهرک ناز

شهرک ناز خیابان موتور خانه

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 106 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 106 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 120متری بلوار بیات غربی

بلوار بیات غربی

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

120 متر ویلایی

فردیس شاخه اصلی فلکه اول

780,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

780,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

اپارتمان 80 متری کانال غربی

کانال غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

80 متری نوساز

فردیس خیابان امام حسن

504,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

504,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

۴۰متر مغازه بلوار ثابتی فروش

فردیس بلوار ثابتی

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

۲۰۰متر زیر زمین تجاری

فردیس بلوار بیات جنب دارو خانه بهرام

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 160 متری کانال غربی فول امکانات

کانال غربی

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 67 متری با 80 میلون وام

سه راه دهکده بالاتر از خ داوری برج ونوس

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

280,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 130متری بلوار بیات غربی

بلوار بیات غربی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

ویلایی 120 متری بلوار امام رضا (فضای سبز)

بلوار امام رضا(فضای سبز)

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی

قریشی شمالی

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان55متری شیراز شرقی

شیراز شرقی

45,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

45,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 63متری پاکسان غربی

پاکسان غربی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 65متری قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 85متری قریشی شمالی

قریشی شمالی خیام

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

4 هفته
4 هفته

اپارتمان85متری آذرغربی

اذر غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

4 هفته
4 هفته

اجاره زیر زمین بر بلوار بیات 200 متر

فلکه 5 فردیس بر بلوار بیات غربی

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

فروش کاخ ویلا

رامسر اول جاده دو هزار

10,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 1000 متر مربع
10,000,000,000 تومان
5 اتاق خواب 1000 متر مربع

فروش برج 11 طبقه

کرج بلوار علامه جعفری

65,000,000,000 تومان
5500 متر مربع
65,000,000,000 تومان
5500 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

78متر قریشی جنوبی خیابان 7دستگاه

قریشی جنوبی خیابان 7دستگاه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

80متر خیابان پاکسان شرقی

پاکسان شرقی جنب پمپ گاز

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 4 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

80متر بلوار تندرستی

بلوار تندرستی خ ایثارگران

45,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

45,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

78متراجاره مسکونی

فردیس قریشی جنوبی 7دستگاه

40 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

40 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

65متراجاره مسکونی

فردیس قریشی شمالی

25,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

75متراجاره مسکونی

فردیس شهرک ناز.بلوارسروناز

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

135متراجاره مسکونی

فردیس فلکه 5سردخانه

140 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

140 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

90متراجاره مسکونی

فردیس.22شرقی

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

61متر اجاره مسکونی

فردیس.قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

90متر فردیس 22شرقی

فردیس 22شرقی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 90 متر مربع

61 متر آپارتمان 24 غربی

فلکه 5 فردیس خیابان 24 غربی

280,000,000 تومان
1 اتاق خواب 61 متر مربع
280,000,000 تومان
1 اتاق خواب 61 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

75متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

70متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

93متر شهرک شقایق

میدان سپاه شهرک شقایق

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 93 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 93 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

90متر نوساز نسترن شرقی

فردیس نسترن شرقی

565,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

565,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

150متر کانال غربی

فردیس کانال غربی نسترن شزقی

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر خیابان حافظ غربی

حافظ غربی

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

63متر طبقه دوم

فلکه پنجم خیابان آذر غربی

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

64متر فردیس فلکه دوم

فردیس فلکه دوم

30,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر طبقه اول

جاده ملارد سردخانه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

92متر فردیس خیام غربی

فردیس خیام غربی کوچه گل نرگس

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر فردیس خ امام حسن

فردیس خیابان امام حسن

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

160متر طبقه سوم قریشی شمالی

فردیس قریشی شمالی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اپارتمان 115متری بلوار ثابتی

فردیس ثابتی

565,000,000 تومان
115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

565,000,000 تومان
115 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

105 متری بلوار بیات

بلوار بیات روبروی مخابرات

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

داود رادپور مسکن سبحان

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

160متر لاکچری سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

100,000,000 تومان
160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متر فلکه پنجم

فردیس فلکه پنجم

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۸۲متر قریشی شمالی

فردیس قریشی شمالی

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

25,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

65متر بلوار بیات مجتمع سهند

فردیس بلوار بیات

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر فلکه سوم

فردیس فلکه سوم

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپار تمان 94 متری سند دار

شهرک ناز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

151متر لاکچری کلید نخورده

فردیس فلکه پنجم بلوار کنگرانی

1,010,000,000 تومان
3 اتاق خواب 151 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

1,010,000,000 تومان
3 اتاق خواب 151 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر سه راه حافظیه

سه راه حافظیه

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

110متر فردیس روبرو کلانتری

فردیس روبرو کلانتری

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

85,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

85,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ سرد خانه

225,000,000 تومان
1 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

225,000,000 تومان
1 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر جاده ملارد پل ارتش

پل ارتش

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر میدان سرحدی لاکچری

فردیس سرحدی

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

60 متر جاده ملارد پل ارتش

جاده ملارد گلستان 10

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

85متر فردیس سه راه حافظیه

سه راه حافظیه

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

30,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

94 متر سند دار

ضیع جنوبی میدان شهرک ناز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع
260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 69 متری سند دار

فردیس خ شیراز غربی

276,000,000 تومان
2 اتاق خواب 69 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

276,000,000 تومان
2 اتاق خواب 69 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

89متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب 89 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

65متر فردیس

فردیس خیابان 13

37,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

37,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر قریشی شمالی

قریشی شمالی

49,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

49,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

80متر جاده ملارد

جاده ملارد گلستان 10

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

55متر فردیس

فردیس خیابان 21 غربی

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

50,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

۶۰مترمغازه+۲۰متربالکن اجاره

فردیس فلکه اول پنجم غربی

60,000,000 تومان
60 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد158متری

بلوارکنگرانی خیابان ارکیده(پشت لادن)

805,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

805,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار قابل معاوضه

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 72 متری وکالتی

بلوار بیات مجتمع لادن

223,000,000 تومان
1 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

223,000,000 تومان
1 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 109متری با 120 میلیون وام

فردیس خ آذر غربی

632,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

632,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

112 متر قریشی جنوبی رهن

فردیس قریشی جنوبی

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

84رهن اجاره پاکسان شرقی

فردیس پاکسان شرقی

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

75متر رهن اجاره پل ارتش

پل ارتش

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

۴۰مترمغازه اجاره

مارلیک نرسیده ب میدان سپاه

8,000,000 تومان
40 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

8,000,000 تومان
40 متر مربع

۱۰۰مترمغازه اجاره

فردیس قریشی شمالی

20,000,000 تومان
100 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
100 متر مربع

۳۰مترمغازه اجاره

فردیس کانال شرقی ب طرف جاده ملارد

20,000,000 تومان
30 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
30 متر مربع

۲۸مترمغازه اجاره+۸متربالکن

فردیس خیابان اهری

14,000,000 تومان
28 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

14,000,000 تومان
28 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

76متر فلکه 5 خیابان پرسی گاز

فلکه 5 خیابان پرسی گاز

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 74 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 74 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

100متر بلوار امام خمینی

بلوار امام خمینی لاله شرقی اول

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

73 متر قریشی جنوبی

قریشی جنوبی گلستان4

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

70متر روبروی پارک تندرستی

بلوار امام خمینی روبرو پارک تندرستی

34,999,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

34,999,999 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد131متری وام دار

قریشی جنوبی خیابان رسول اکرم

629,000,000 تومان
2 اتاق خواب 131 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

629,000,000 تومان
2 اتاق خواب 131 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

112متر بلوار بیات روبرو مخابرات

بلوار بیات روبرو مخابرات

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر لاکچری فلکه 5

فلکه 5 خیابان نهضت

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فلکه 5 کوچه درمانگاه رسالت

فلکه 5 روبرو درمانگاه رسالت

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

20,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فردیس فلکه دوم 112 متر

فردیس فلکه دوم

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

105متر سرحدی

خیابان سرحدی بوستان6

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

70 تومان
3 اتاق خواب 105 متر مربع

۶۰مترمغازه اجاره

فردیس قریشی جنوبی

8,000,000 تومان
60 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

8,000,000 تومان
60 متر مربع

۳۰مترمغازه اجاره

فردیس.بلوارطالقانی جاده ملارد

5,000,000 تومان
30 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

5,000,000 تومان
30 متر مربع

۳۵مترمغازه رهن واجاره

فردیس سه راه حافظیه

30,000,000 تومان
35 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

30,000,000 تومان
35 متر مربع

۶۵مترمغازه اجاره

فردیس خیابان پرسی گاز

20,000,000 تومان
65 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

20,000,000 تومان
65 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

محدوده دهکده 170متر لاکچری کلید نخورده

فردیس دهکده

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

300 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

مغازه ۵۰متری همراهه یک سوعیت رهن واجاره

فردیس مارلیک جاده ملاردخ امام خمینی

40 تومان
55 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

40 تومان
55 متر مربع

زیرزمین۲۰۰متری رهن واجاره

فردیس بلواراصلی مارلیک

25,000,000 تومان
200 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

25,000,000 تومان
200 متر مربع

۱۷۰مترزیرزمین رهن کامل

مارلیک انتهای دکترحسابی

80,000,000 تومان
170 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
170 متر مربع

۳۲مترمغازه فروشی

فردیس شهرک سپاه ۷تیر

320,000,000 تومان
32 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

320,000,000 تومان
32 متر مربع

۴۲مترمغازه+۲۱متربالکن فروشی

فردیس فلکه۵ب سمت مارلیک

630,000,000 تومان
630 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

630,000,000 تومان
630 متر مربع

۲۴متر مغازه فروشی

فردیس خیابان آتی ساز

170 تومان
24 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

170 تومان
24 متر مربع

۳۵مترمغازه رهن واجاره

فردیس.کانال غربی

13,000,000 تومان
35 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

13,000,000 تومان
35 متر مربع

۴۰ متر مغازه رهن کامل

فردیس بلوار کنگرانی

60,000,000 تومان
40 متر مربع

علی طباطبایی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
40 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

پیش فروش واحد147متری دربرج

خیابان 44متری امام خمینی 20متری آزادگان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

160متر خیابان سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

180 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

ویلایی 250متر فلکه 5

فردیس فلکه5

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

150 تومان
5 اتاق خواب 250 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

150متر فلکه5خیابان پاکسان شرقی

فردیس فلکه 5 پاکسان شرقی

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

135 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فردیس 127متر نوساز بین فلکه دوم و سوم

فردیس بین فلکه دوم و سوم کوچه محبان حسین

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

160 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

اجاره واحد 144متری فردیس فلکه5

فلکه 5 آذر غربی

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

حمید دباغیان مسکن سبحان

130 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 80 متری وکالتی

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

95 متر رهن کامل

فردیس بلوار کنگرانی

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع
80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد165متری شیک وزیبا

کانال غربی خیابان خیام غربی به سمت دهکده

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلای دوبلکس230متر

کانال غربی خیابان نسترن غربی خیابان مسلم ابن عقیل

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 100 متری با 30 میلیون وام

فردیس بلوار کنگرانی خ شیراز

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

مغازه57متری میدان گلها مارلیک

فردیس مارلیک میدان گلها

1,530,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1,530,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

78 متری سند دار24 متری غربی

فلکه 5 24 متری غربی

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمن 103 متری قولنامه ای

فردیس شهرک شقایق

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 55 متری وکالتی

فردیس خ آتی ساز

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

مغازه 130 متری بلوار بیات

فردیس فلکه پنجم

3,510,000,000 تومان
130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3,510,000,000 تومان
130 متر مربع

17 متر مغازه سند آماده فاز3

اندیشه فاز3 مجتمع تجاری اداری نگارستان بلوکA

575,000,000 تومان
17 متر مربع
575,000,000 تومان
17 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحدهای 125و140متری کلیدنخورده

بلوار7تیر خیابان مریم شرقی

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 62 متری وام دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 60 متری سند دار

ابتدای شهرک ناز

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحدهای102و104متری

پارک تندرستی 20متری آزادگان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 66 متری

فردیس سه راه دهکده

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 57 متری وام دار

فردیس خ شیراز

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ شهید داوری

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 90 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

120متری رهن و اجاره

فردیس پاکسان غربی

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 73 متری سند دار

فردیس ابتدای قریشی جنوبی

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

زیر زمین جهت انبار

فردیس سه راه دهگده

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان135 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ پاکسان شرقی

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 86 متری تک برگ سند

فردیس کانال غربی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحدهای135و105متری

بلوارقریشی جنوبی بن بست درمانگاه پارسیان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد125 متری شاخه اصلی

بین فلکه اول ودوم خیابان 13غربی جدید

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

85 و 90 متر پیش فروش

قریشی شمالی رجایی غربی

510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع
510,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

واحد117متری

قریشی جنوبی کوچه لادن

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 85/5 متری فول امکانات

فردیس قریشی جنوبی خ بوستان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد110متری نیمه هوشمند

بلواربیات غربی پشت داروخانه بهرام

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

130متری رهن و اجاره

فردیس ظفرشرقی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

45 متر زیر زمین وکالتی

خیابان فضا ی سبز

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

160متر زیر زمین

فردیس بلواربیات بلوار گنگرانی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

واحد148متری فروشی

فلکه پنجم خیابان23شرقی قدیم(پنجاهم جدید)

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 148 متری وکالتی

ابتدای منظریه جاده ملارد

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش ورهن و اجاره واحد120متری

کانال شرقی پشت فروشگاه اتکا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد130متری قیمت مناسب

فلکه چهارم بعداز مخابرات

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پیش فروش واحدهای 85 و 90 متری

قریشی شمالی خیابان رجایی غربی

6,100,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع
6,100,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

فروش 300 متر اداری تجاری

فردیس قریشی شمالی

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 300 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 300 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان نوساز 90و 110 متری نوساز

قریشی جنوبی

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

110متر رهن واجاره

فردیس بلوارکنگرانی

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 133 متری نو ساز فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

160متری رهن کامل

فردیس خیابان آتی ساز

140,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

140,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 87متری سند دار

فردیس بلوار کنگرانی خ هفتم شرقی

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

120متری رهن و اجاره

فردیس گلستان هشتم

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 111 متری فول امکانات

قریشی جنوبی خ رسول اکرم

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

150متری رهن و اجاره

فردیس تندرستی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 98 متری با 120 میلیون وام

قریشی جنوبی هفت دستگاه

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

130متری رهن کامل

فردیس قریشی جنوبی

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

82متری رهن کامل

فردیس خیابان دهکده

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

واحدهای 140متری رهن و اجاره

فردیس خیام غربی

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

102 متری نوساز فول امکانات

کانال غربی خ تابان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 75 متری

قریشی جنوبی خ آتی ساز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رهن و اجاره مغازه 100 متزی

فردیس بلوار کنگرانی

20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع
20,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپارتمان 72 متری شاخه اصلی

خیابان اصلی کوچه پنجاهم

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

98متری رهن و اجاره

شیراز غربی

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع