کاظم اسدی

فردیس بلوار کنگرانی

درباره نماینده

4 املاک توسط کاظم اسدی

فیلتر
مرتب سازی توسط

کاظم اسدی مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

112 متر قریشی جنوبی رهن

فردیس قریشی جنوبی

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 112 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

84رهن اجاره پاکسان شرقی

فردیس پاکسان شرقی

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

50,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

75متر رهن اجاره پل ارتش

پل ارتش

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

130متر رهن واجاره ظفر شرقی

فردیس ظفر شرقی

60,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

کاظم اسدی مسکن سبحان

60,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن