پژمان عفاریان

فردیس بلواربیات غر بی بلوار کنگرانی مسکن سبحان

درباره نماینده

48 املاک توسط پژمان عفاریان

فیلتر
مرتب سازی توسط

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 روز
4 روز

پیش فروش واحد147متری دربرج

خیابان 44متری امام خمینی 20متری آزادگان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

955,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 روز
5 روز

فروش واحدهای150متری

خیابان دهکده کوچه گل مریم

975,000,000 تومان
3 اتاق خواب

پژمان عفاریان مسکن سبحان

975,000,000 تومان
3 اتاق خواب

پژمان عفاریان مسکن سبحان

5 روز
5 روز

فروش واحدهای 120متری

خیابان دهکده کوچه گل مریم

732,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

732,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

6 روز
6 روز

فروش واحد170متری شیک

خیابان دهکده نبش کوچه گل مریم

1,190,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,190,000,000 تومان
3 اتاق خواب 170 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

180متری فروشی فوری با قیمت مناسب

شهرک ناز،میدان ناز،مجتمع نگین

510,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

510,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

فروش واحد165متری شیک وزیبا

کانال غربی خیابان خیام غربی به سمت دهکده

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

900,000,000 تومان
3 اتاق خواب 165 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

فروش ویلای دوبلکس230متر

کانال غربی خیابان نسترن غربی خیابان مسلم ابن عقیل

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 230 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش باغ تالار3000متری فوری

شهریار فردوسیه

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب 3000 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب 3000 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحد147متری شیک

کانال غربی خیابان قریشی شمالی کوچه شقایق شرقی

958,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

958,000,000 تومان
3 اتاق خواب 147 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحد140متری

فلکه اول خیابان5جدید بن بست قائمی

868,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

868,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش 214متر ویلایی

بلوارامام خمینی خیابان شقایق غربی قواره سوم

1,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 214 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,500,000,000 تومان
2 اتاق خواب 214 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحدهای 125و140متری کلیدنخورده

بلوار7تیر خیابان مریم شرقی

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحدهای102و104متری

پارک تندرستی 20متری آزادگان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

603,000,000 تومان
2 اتاق خواب 104 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحدهای135و105متری

بلوارقریشی جنوبی بن بست درمانگاه پارسیان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحد125 متری شاخه اصلی

بین فلکه اول ودوم خیابان 13غربی جدید

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,062,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

واحد117متری

قریشی جنوبی کوچه لادن

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

596,000,000 تومان
2 اتاق خواب 117 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

فروش واحد110متری نیمه هوشمند

بلواربیات غربی پشت داروخانه بهرام

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

737,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

واحد148متری فروشی

فلکه پنجم خیابان23شرقی قدیم(پنجاهم جدید)

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

769,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش ورهن و اجاره واحد120متری

کانال شرقی پشت فروشگاه اتکا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد130متری قیمت مناسب

فلکه چهارم بعداز مخابرات

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

689,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد158متری

بلوارکنگرانی خیابان ارکیده

790,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

790,000,000 تومان
3 اتاق خواب 158 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد140متری

بین فلکه چهارم وپنجم خیابان21غربی قدیم

910,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

910,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش واحد144متری

قریشی شمالی کوچه فردوسی

936,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

936,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحد120متری بسیارشیک و لاکچری

شاخه اصلی خیابان 36شرقی

960,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

960,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحد130متری بسیارشیک و لاکچری

شاخه اصل خیابان 36شرقی

1,040,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,040,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحد135متری بسیارشیک و لاکچری

شاخه اصلی خیابان 36شرقی

1,080,000,000 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1,080,000,000 تومان
2 اتاق خواب 135 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد125متری فروشی دربرج

قریشی شمالی 20متری آزادگان

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

850,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحدهای 95و120و215متری لوکس

فردیس 3راه دهکده

760,000,000 تومان
3 اتاق خواب 215 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

760,000,000 تومان
3 اتاق خواب 215 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

فروش واحد187/5متری

فلکه پنجم،خیابان آذرشرقی

843,000,000 تومان
2 اتاق خواب 187.5 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

843,000,000 تومان
2 اتاق خواب 187.5 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد82متری فوری فروشی

بلوارکنگرانی،هفتم شرقی،ساختمان ونوس

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحدهای 145متری فروشی

بلوارکنگرانی،خیابان آذرغربی

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحد120 متری فروشی شیک وزیبا

بلوارکنگرانی،خیابان مالک اشتر

780,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

780,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحدهای 82،108 و128متری دربرج

بلوارکنگرانی آذرغربی

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 108 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 108 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحد133متری فروشی

بلوارکنگرانی پاکسان غربی

665,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

665,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متر فروشی قیمت مناسب

شهرک ناز،روبروی مخابرات،مجتمع سپیدار

540,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

540,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

باغ ۲۸۰۰متری فروشی

کرج،کلاک پایین، ویلا

4,300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2800 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

4,300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2800 متر مربع

۱۹۰متر رهن واجاره

بلوارامام خمینی،خیابان ایثارگران،بعداز میوه فروشی،کوچه دوم بن بست

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 190 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 190 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۱۳۹متری فروشی

قریشی شمالی، محدوده خلیج فارس

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

806,000,000 تومان
3 اتاق خواب 139 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۶۰متر فروشی

اول خیابان دهکده

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

414,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۱۲۸متر فروشی

اول خیابان دهکده

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

896,000,000 تومان
2 اتاق خواب 128 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

واحد۱۱۹ متری فروشی

قریشی شمالی،رجائی غربی

655,000,000 تومان
3 اتاق خواب 119 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

655,000,000 تومان
3 اتاق خواب 119 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

۱۸۰متر ویلایی

شهرک دریانیه

3,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3,350,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

۱۵۰مترشیک وزیبا

محدوده پیچ دهکده خیابان وحدت

190,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

190,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

140متررهن واجاره

فردیس کانال غربی بانک مسکن

125,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

125,000,000 تومان
2 اتاق خواب 140 متر مربع

110متر رهن واجاره

فلکه سوم خیابان 28شرقی

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

145متر ویلایی

کانال غربی سه راه قریشی

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 145 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 145 متر مربع

55متری اجاره

بلواربیات شرقی/گلستان نهم شرقی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 اتاق خواب 55 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 اتاق خواب 55 متر مربع

۱۲۰متر

خیابان داوری مجتمع ماهان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

پژمان عفاریان مسکن سبحان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن