میلاد شیخی

درباره نماینده

15 املاک توسط میلاد شیخی

فیلتر
مرتب سازی توسط

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

120متری رهن و اجاره

فردیس پاکسان غربی

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

130متری رهن و اجاره

فردیس ظفرشرقی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

110متر رهن واجاره

فردیس بلوارکنگرانی

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

160متری رهن کامل

فردیس خیابان آتی ساز

140,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

140,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

120متری رهن و اجاره

فردیس گلستان هشتم

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

150متری رهن و اجاره

فردیس تندرستی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متری رهن کامل

فردیس قریشی جنوبی

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

82متری رهن کامل

فردیس خیابان دهکده

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 82 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحدهای 140متری رهن و اجاره

فردیس خیام غربی

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

98متری رهن و اجاره

شیراز غربی

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

120متری رهن و اجاره

فردیس خ شیراز

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

120رهن کامل

فردیس خ شیراز

120 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

120 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

130متری رهن کامل

فردیس فلکه چهارم

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

120متری رهن و اجاره

بلوار تندرستی خ سعادت

50,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

50,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

68متر رهن کامل

خیابان دهکده درب دهکده مجتمع یاس2

75,000,000 تومان
1 اتاق خواب 68 متر مربع

میلاد شیخی مسکن سبحان

75,000,000 تومان
1 اتاق خواب 68 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن