علی سادات

بلوار بیات جنب داروخانه بهرام مسکن تخت جمشید

درباره نماینده

12 املاک توسط علی سادات

فیلتر
مرتب سازی توسط

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

120متراجاره بلوار بیات

فردیس بلوار بیات

15,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

15,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

علی سادات مسکن تخت جمشید

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 10 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی نو ساز فول امکانات

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپاارتمان 130 متری کلید نخورده فول امکانات

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 125 متری کلید نخورده فول امکانات

شیراز شرقی

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 180 متری خیابان دهکده فول امکانات

خیابان دهکده

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 63متری پاکسان غربی

پاکسان غربی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 65متری قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 85متری قریشی شمالی

قریشی شمالی خیام

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اپارتمان85متری آذرغربی

اذر غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اجاره زیر زمین بر بلوار بیات 200 متر

فلکه 5 فردیس بر بلوار بیات غربی

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن