علی سادات

بلوار بیات جنب داروخانه بهرام مسکن تخت جمشید

درباره نماینده

18 املاک توسط علی سادات

فیلتر
مرتب سازی توسط

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

علی سادات مسکن تخت جمشید

10,000,000 تومان
1 اتاق خواب 10 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی نو ساز فول امکانات

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپاارتمان 130 متری کلید نخورده فول امکانات

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 125 متری کلید نخورده فول امکانات

شیراز شرقی

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
3 اتاق خواب 125 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 180 متری خیابان دهکده فول امکانات

خیابان دهکده

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

200,000,000 تومان
3 اتاق خواب 180 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 120متری بلوار بیات غربی

بلوار بیات غربی

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

اپارتمان 80 متری کانال غربی

کانال غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 160 متری کانال غربی فول امکانات

کانال غربی

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

130,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 130متری بلوار بیات غربی

بلوار بیات غربی

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

80,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

ویلایی 120 متری بلوار امام رضا (فضای سبز)

بلوار امام رضا(فضای سبز)

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 120 متری قریشی شمالی

قریشی شمالی

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 120 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان55متری شیراز شرقی

شیراز شرقی

45,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

45,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 63متری پاکسان غربی

پاکسان غربی

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 65متری قریشی جنوبی

قریشی جنوبی

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 85متری قریشی شمالی

قریشی شمالی خیام

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

35,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

4 هفته
4 هفته

اپارتمان85متری آذرغربی

اذر غربی

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

70,000,000 تومان
2 اتاق خواب

علی سادات مسکن تخت جمشید

4 هفته
4 هفته

اجاره زیر زمین بر بلوار بیات 200 متر

فلکه 5 فردیس بر بلوار بیات غربی

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

علی سادات مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن