حمید ابراهیمی

فردیس.بلوار بیات بلوار ک نگرانی املاک سبحان

درباره نماینده

17 املاک توسط حمید ابراهیمی

فیلتر
مرتب سازی توسط

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

اجاره واحد115متری قریشی

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر شرقی

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

مغازه57متری میدان گلها مارلیک

فردیس مارلیک میدان گلها

1,530,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

1,530,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

مغازه 130 متری بلوار بیات

فردیس فلکه پنجم

3,510,000,000 تومان
130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3,510,000,000 تومان
130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

97متر قریشی شمالی خیابان31

فردیس قریشی شمالی خیابان 31ام

552,900,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

552,900,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

واحد اپارتمان 150 متری فروشی

فردیس قریشی شمالی

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

فروش واحد136متری فردیس کرج

فردیس بلوار امام رضا

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 136 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 136 متر مربع

زیر زمین جهت انبار

فردیس سه راه دهگده

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

160متر زیر زمین

فردیس بلواربیات بلوار گنگرانی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

فروش 300 متر اداری تجاری

فردیس قریشی شمالی

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 300 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 300 متر مربع

67متر شاخه اصلی فردیس

شاخه اصلی فردیس خیابان.15 شرقی

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

40,000,000 تومان
2 اتاق خواب 67 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

فروش واحد 135متری خوش ساخت

فردیس پاکسان شرقی

742,500,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

742,500,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش 76.5متر فلکه سوم فردیس

فلکه سوم خیابان 16ام

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

107متر نوساز شیک بلوار بیات

200 متر بعد از پمپ بنزین فلکه پنجم

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

114متر طبقه سوم بلوار بیات

بلوار بیات نرسیده به خیابان خلیج فارس

684,000,000 تومان
3 اتاق خواب 114 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

684,000,000 تومان
3 اتاق خواب 114 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

105متر دو کله بلوار ثابتی

بلوار ثابتی

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

فروش واحد 66 متری فردیس اذر شرقی

فردیس اذر شرقی

264,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

264,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

3 ماه
3 ماه

96متر بلوار بیات

فردیس بلوار بیات خیابان رجایی شرقی

499,000,000 تومان
2 اتاق خواب 96 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن سبحان

499,000,000 تومان
2 اتاق خواب 96 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن