حمید ابراهیمی

فردیس.بلوار بیات غربی جنب دارو خانه ی بهرام املاک تخت جمشید

درباره نماینده

سلام خدمت هموطنان عزیز ابراهیمی هستم

32 املاک توسط حمید ابراهیمی

فیلتر
مرتب سازی توسط

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

6 روز
6 روز

90متر بلوار گنکرانی

387,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

387,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

6 روز
6 روز

100متر ابتدای قریشی جنوبی

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

560,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

145متر نوساززامیاد

652,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

652,000,000 تومان
3 اتاق خواب 145 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1 هفته
1 هفته

2250متر باغ ویلا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 اتاق خواب 2250 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
6 اتاق خواب 2250 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

118مترقریشی نوساز

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 118 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 118 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

94متر شهرک شقایق

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

87متربلوار کنگرانی

435,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

435,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

40متر مغازه فروشی

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 هفته
2 هفته

138متر پاکسان

فردیس فلکه پنجم پاکسان غربی

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

800,000,000 تومان
3 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

۱۰۶متر اجاره شهرک ناز

شهرک ناز خیابان موتور خانه

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 106 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

90,000,000 تومان
2 اتاق خواب 106 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

۴۰متر مغازه بلوار ثابتی فروش

فردیس بلوار ثابتی

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

330,000,000 تومان
40 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 هفته
3 هفته

۲۰۰متر زیر زمین تجاری

فردیس بلوار بیات جنب دارو خانه بهرام

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
1 اتاق خواب 200 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

90متر نوساز نسترن شرقی

فردیس نسترن شرقی

565,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

565,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

150متر کانال غربی

فردیس کانال غربی نسترن شزقی

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

160متر طبقه سوم قریشی شمالی

فردیس قریشی شمالی

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

120,000,000 تومان
3 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اپارتمان 115متری بلوار ثابتی

فردیس ثابتی

565,000,000 تومان
115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

565,000,000 تومان
115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

160متر لاکچری سرحدی

فردیس خیابان سرحدی

100,000,000 تومان
160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

100,000,000 تومان
160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

اجاره واحد115متری قریشی

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر شرقی

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

110,000,000 تومان
3 اتاق خواب 115 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

مغازه57متری میدان گلها مارلیک

فردیس مارلیک میدان گلها

1,530,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1,530,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

مغازه 130 متری بلوار بیات

فردیس فلکه پنجم

3,510,000,000 تومان
130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3,510,000,000 تومان
130 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

97متر قریشی شمالی خیابان31

فردیس قریشی شمالی خیابان 31ام

552,900,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

552,900,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

واحد اپارتمان 150 متری فروشی

فردیس قریشی شمالی

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

فروش واحد136متری فردیس کرج

فردیس بلوار امام رضا

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 136 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

870,000,000 تومان
3 اتاق خواب 136 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

زیر زمین جهت انبار

فردیس سه راه دهگده

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

1,250,000 تومان
2 اتاق خواب 138 متر مربع

160متر زیر زمین

فردیس بلواربیات بلوار گنگرانی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

فروش 300 متر اداری تجاری

فردیس قریشی شمالی

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 300 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

3,600,000,000 تومان
3 اتاق خواب 300 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

4 ماه
4 ماه

فروش واحد 135متری خوش ساخت

فردیس پاکسان شرقی

742,500,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

742,500,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

فروش 76.5متر فلکه سوم فردیس

فلکه سوم خیابان 16ام

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 76 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

107متر نوساز شیک بلوار بیات

200 متر بعد از پمپ بنزین فلکه پنجم

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

670,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

114متر طبقه سوم بلوار بیات

بلوار بیات نرسیده به خیابان خلیج فارس

684,000,000 تومان
3 اتاق خواب 114 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

684,000,000 تومان
3 اتاق خواب 114 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

105متر دو کله بلوار ثابتی

بلوار ثابتی

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

فروش واحد 66 متری فردیس اذر شرقی

فردیس اذر شرقی

264,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

حمید ابراهیمی مسکن تخت جمشید

264,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن