رضا اسکندری

بلوار بیات غربی جنب دارو خانه بهرام

درباره نماینده

3 املاک توسط رضا اسکندری

فیلتر
مرتب سازی توسط

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

2 ماه
2 ماه

160 متر زیرز زمین

قریشی جنوبی خ آتی ساز

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 160 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

3 ماه
3 ماه

آپار تمان 94 متری سند دار

شهرک ناز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 94 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

5 ماه
5 ماه

105 متر ی بسیار لوکس فروشی

خیابان فضا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

رضا اسکندری مسکن تخت جمشید

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن