رضا اسکندری

بلوار بیات غربی بلوار کنگرانی

درباره نماینده

54 املاک توسط رضا اسکندری

فیلتر
مرتب سازی توسط

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 روز
2 روز

آپارتمان 81 متری

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

230,000,000 تومان
2 اتاق خواب 81 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 روز
3 روز

97 متر آپارتمان با وام یکصد میلیونی

فردیس قریشی جنوبی 24 متری بوستان

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

440,000,000 تومان
2 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

5 روز
5 روز

آپارتمان 84 متری با صد میلیون وام

قریشی شمالی

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

340,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

آپارتمان 80 متری وکالتی

فردیس بلوار امام خ خیام شرقی

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

255 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

159 متری فروشی لوکس

منظریه فلکه 5 شرقی دهبانی شرقی

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 159 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

765,000,000 تومان
3 اتاق خواب 159 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

آپارتمان 92 متری سنددار با وام 30 میلیونی

شهرک سپاه

460,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

460,000,000 تومان
2 اتاق خواب 92 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 هفته
1 هفته

آپارتمان 95 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

490,000,000 تومان
95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

490,000,000 تومان
95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 100 متری با 30 میلیون وام

فردیس بلوار کنگرانی خ شیراز

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

78 متری سند دار24 متری غربی

فلکه 5 24 متری غربی

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

350,000,000 تومان
2 اتاق خواب 78 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمن 103 متری قولنامه ای

فردیس شهرک شقایق

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

220,000,000 تومان
3 اتاق خواب 103 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 55 متری وکالتی

فردیس خ آتی ساز

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 97 متری با 60 میلیون وام

فردیس شهرک سپاه

358,000,000 تومان
1 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

358,000,000 تومان
1 اتاق خواب 97 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 90 متری طبقه اول

فردیس بلوار کنگرانی

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

420,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 62 متری وام دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان ظفر

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

248,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 هفته
2 هفته

آپارتمان 60 متری سند دار

ابتدای شهرک ناز

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

300,000,000 تومان
1 اتاق خواب 60 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 66 متری

فردیس سه راه دهکده

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 57 متری وام دار

فردیس خ شیراز

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

270,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس خ شهید داوری

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

337,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 90 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

495,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 73 متری سند دار

فردیس ابتدای قریشی جنوبی

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان135 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ پاکسان شرقی

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

675,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 86 متری تک برگ سند

فردیس کانال غربی

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

آپارتمان 85/5 متری فول امکانات

فردیس قریشی جنوبی خ بوستان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

346,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85.5 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

3 هفته
3 هفته

45 متر زیر زمین وکالتی

خیابان فضا ی سبز

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

110,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

آپارتمان 90 متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی خیابان هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

4 هفته
4 هفته

آپارتمان 148 متری وکالتی

ابتدای منظریه جاده ملارد

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

592,000,000 تومان
3 اتاق خواب 148 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان نوساز 90و 110 متری نوساز

قریشی جنوبی

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

450,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 133 متری نو ساز فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

770,000,000 تومان
3 اتاق خواب 133 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 87متری سند دار

فردیس بلوار کنگرانی خ هفتم شرقی

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

513,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 111 متری فول امکانات

قریشی جنوبی خ رسول اکرم

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

555,000,000 تومان
2 اتاق خواب 111 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 98 متری با 120 میلیون وام

قریشی جنوبی هفت دستگاه

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

392,000,000 تومان
2 اتاق خواب 98 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 64 متری سند دار

فلکه 5 خیابان رجایی غربی

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
1 اتاق خواب 64 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

102 متری نوساز فول امکانات

کانال غربی خ تابان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

561,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75 متری

قریشی جنوبی خ آتی ساز

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

260,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 72 متری شاخه اصلی

خیابان اصلی کوچه پنجاهم

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

360,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 127 متری فول امکانات

قریشی جنوبی

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

596,000,000 تومان
3 اتاق خواب 127 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 84 متری وکالتی

فردیس قریشی شمالی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75متری سند دار

بلوار کنگرانی خ دوم شرقی

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

320,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 90 متری سند دار

قریشی جنوبی هفت دستگاه

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

378,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 75 متری وکالتی

فردیس شهرک 17 شهریور

277,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

277,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 58و 62 متری نوساز

قریشی شمالی

384,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

384,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 65متری سند دار

فردیس قریشی جنوبی

200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

200,000,000 تومان
1 اتاق خواب 65 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

75 متری سند دار بلوار کنگرانی

فردیس بلوار کنگرانی دوم شرقی

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

330,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

84 متری وکالتی فروشی

قریشی جنوبی بوستان 2

220,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

220,000,000 تومان
2 اتاق خواب 86 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد های 60 .97 .144 متری نوساز

فردیس خ سرد خانه

6,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

6,000,000 تومان
3 اتاق خواب 144 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد 55 متری فروشی وکالتی

فردیس کانال غربی خ بهاران 2

165,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

165,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

109 متری فول امکانات

فردیس بلوار کنگرانی خ آذر شرقی

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

654,000,000 تومان
2 اتاق خواب 109 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

واحد های 95 و 100 متری پیش فروش

فردیس خ قریشی جنوبی

522,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

522,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

1 ماه
1 ماه

آپارتمان 58متری وکالتی

خ قریشی شمالی 20 متری آزادگان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 130 متری وکالتی(سند در دست اقدام )

بلوار کنگرانی خ دوم شرقی

546,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

546,000,000 تومان
2 اتاق خواب 130 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

آپارتمان متری 58متری وکالتی

خ قریشی شمالی 20 متری آزادگان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

230,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

آپارتمان 102 متری فروشی در فردیس

فردیس بلوار گنگرانی

591,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

591,000,000 تومان
2 اتاق خواب 102 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

85 متری فروشی

خیابان صاحب الزمان

425,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

425,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

2 ماه
2 ماه

105 متر ی بسیار لوکس فروشی

خیابان فضا

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع

رضا اسکندری مسکن سبحان

840,000,000 تومان
2 اتاق خواب 105 متر مربع
نما360

دریافت جدیدترین فایلها در تلگرامتان

واردشو بستن